آموزش شبیه سازی نرم افزاری

بدون ديدگاه
آموزش شبیه سازی نرم افزاری آموزش شبیه سازی نرم افزاری و مدلسازی و پیاده سازی درحالیکه در بسیاری از سایتها و شرکتها،نرم افزارهای تخصصی آموزش داده می شود اما،جزئیات کار با نرم افزار و اجرای شبیه سازی و مدلسازی،که کاربرد اصلی نرم افزارهای مهندسی می باشد آموزش داده نمی شود، یکی از اهداف اصلی ما،اجرای گام به … ادامه خواندن آموزش ...

ادامه مطلب ...