مسیریابی واکنشی آگاه مبتنی بر الگوی درخت شبکه های موردی

بدون ديدگاه
شبكه ­هاي بي­سيم از نظر معماري به دو دستة شبکه­ هاي با زيرساخت [1] و شبکه ­هاي بدون زيرساخت تقسيم مي­شوند. شبكه ­هاي با زيرساخت يا همان شبكه­ هاي سلولي[2]، شامل ايستگاه­هاي ثابت و نقاط انتهايي سيار هستند. ايستگاه هاي پايه[3]، ثابت هستند و به اتصال­هاي سيمي متصل شده­اند و مانند يك دروازه بين نقاط … ادامه خواندن مسیریابی ...

ادامه مطلب ...