آموزش شبیه سازی نرم افزاری

بدون ديدگاه
آموزش شبیه سازی نرم افزاری آموزش شبیه سازی نرم افزاری و مدلسازی و پیاده سازی درحالیکه در بسیاری از سایتها و شرکتها،نرم افزارهای تخصصی آموزش داده می شود اما،جزئیات کار با نرم افزار و اجرای شبیه سازی و مدلسازی،که کاربرد اصلی نرم افزارهای مهندسی می باشد آموزش داده نمی شود، یکی از اهداف اصلی ما،اجرای گام به … ادامه خواندن آموزش ...

ادامه مطلب ...

انجام شبیه سازی مهندسی نرم افزار

بدون ديدگاه
انجام شبیه سازی مهندسی نرم افزار مهندسی نرم افزار مهندسی نرم افزار یکی از گرایش های اصلی مهندسی کامپیوتر می باشد.   این گرایش خود چندین زیرشاخه دارد. این زیرشاخه را می توان  توسعه و استقرار نرم افزار با استفاده از اصول دقیق مهندسی برای دستیابی به نرم افزاری کارا و قابل اعتماد تعریف کرد. شبیه … ادامه خواندن انجام ...

ادامه مطلب ...