پروژه های NS2 برای دانشجویان

بدون ديدگاه
انجام شبیه سازی با ns2 اهداف ما برای اجرای NS2 Ns2 از تحقیقات و پروژه های مختلف شبکه برای طراحی پروتکل ، تجزیه و تحلیل ترافیک در شبکه و مقایسه پروتکل ها پشتیبانی می کند. این محیط مشترک ایجاد می کند که یک منبع آزاد است و نتیجه دقیقی را در خروجی ارائه می دهد. … ادامه خواندن پروژه ...

ادامه مطلب ...