حمله RPL در اینترنت اشیا

بدون ديدگاه
گزارشی که می‌تواند برای شروع تحقیق در زمینه حمله RPL در اینترنت اشیا مفید باشد. ?? Report_Contiki_RPL_Attacks   پروتکل های ارتباطی درزیرساخت های شبکه ای اینترنت اشیاء مصطفی حسینی پروتکلهای ارتباطی در شبکه های اینترنت اشیاء دنیای مدرن و فناوری ارتباطات نشان داده است که در دنیای کسب وکار، آن هایی که به دادهها و … ادامه خواندن حمله ...

ادامه مطلب ...