زمینه هوش مصنوعی آموزش شبیه سازی

بدون ديدگاه
مشاوره و  آموزش شبیه سازی  کارشناسی ارشد و دکتری کامپیوتر در زمینه هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)، هوش محاسباتی (Computational Intelligence) و هوش جمعی (Swarm Intelligence). مشاوره و  آموزش شبیه سازی  کارشناسی ارشد و دکتری  در زمینه سیستم‌های تصمیم یار (DSS)، سیستم‌های خبره (Expert Systems) و سیستم‌های چندعامله (Multi-Agent Systems).  

ادامه مطلب ...