مجموعه مقالات فارسی در مورد خوشه بندی و شبکه های اجتماعی

بدون ديدگاه
    مجموعه مقالات فارسی در مورد خوشه بندی و شبکه های اجتماعی 1-استفاده از مجمعي از يابنده ها براي طبقه بندي اسناد ( يک رويکرد مبتني بر ايمني مصنوعي) 2-مروري بر کلاسه بندي و الگوريتم هاي آن 3-الگوريتم هاي خوشه بندي جريان متن و جريان داده 4-دسته بندي متون فارسي با استفاده از الگوريتم … ادامه خواندن مجموعه ...

ادامه مطلب ...