افزایش پایداری شبکه های MPLS به کمک شبکه سازي تعریف شده نرم افزاری IETF

بدون ديدگاه
افزایش پایداری شبکه های MPLS به کمک شبکه سازی تعریف شده نرم افزاری IETF باتوجه به عملکرد شبکه های سنتی IP و محدودیت­های آن، لزوم ابداع فنآوری جدیدی حس گردید که بعداً MPLS نام گذاری شد. MPLS محصول فضایی بود که در دهه 90 میلادی به وجود آمد و توسط IETF[1] استاندارد شد. علت آن کمبودهایی … ادامه خواندن افزایش ...

ادامه مطلب ...