مدل های اقتصادی و الگوریتم های سیستم های توزیع شده در رایانش ابری

بدون ديدگاه
مدل های اقتصادی و الگوریتم های سیستم های توزیع شده در رایانش ابری الگوهای توزیع محاسباتی توزیع شده برای به اشتراک گذاری منابعی مانند Cloud ، Grids ، سیستم های Peer-to-Peer یا محاسبات داوطلبانه به طور فزاینده ای محبوب می شوند. در حالی که برخی از داستانهای موفقیت آمیز مانند PlanetLab ، OneLab ، BOINC … ادامه خواندن مدل ...

ادامه مطلب ...